игры для смартфонов бесплатно

Meie teenused

Raudteevagunite rentimine

Meie ettevõte rendib erinevate mudelite ja erinevatel aastatel valmistatud raudteevaguneid. Oleme valmis kaaluma uue või kasutatud raudteeveeremi ostmist ning selle rentimist vastavalt konkreetse rendilevõtja tellimusele.

Raudteevagunite moderniseerimine

PROCURA & TRUSTEES OÜ on pikaajaline kogemus raudteevagunite põhjaliku moderniseerimise valdkonnas. Näiteks moderniseerisime mitmes etapis Soomes valmistatud 23-4000 tüüpi metsaveoplatvormid puiduhakke ja muude kergete veoste vedamiseks 23-4000-01 tüüpi poolvaguniteks. Ettevõttel on võimalus teostada analoogset moderniseerimist konkreetse rendilevõtja tellimuse alusel.

Raudteevagunite remont ja teenindamine

Meie ettevõte teostab ettevõtte käsutuses olevate vagunite plaanilisi ja jooksvaid remonte. Vajadusel teostame vagunite kasutusea pikendamist. Kokkuleppel osutame vagunite remonditeenust ka teistele ettevõtetele.

Raudteevagunite varuosade tarnimine

PROCURA & TRUSTEES OÜ on valudetailide ja rattapaaride vajalik tehnoloogiline varu peadepoos, kus toimub ettevõtte vagunite remont. Vajadusel teostame tehnoloogilise varu valudetailide ja rattapaaride müüki või vahetust ja konkreetseid müüke vastavalt klientide tellimusele.